Mišraus mokymo poreikiai socialinių mokslų studentų ir dėstytojų požiūriu
NUOTOLINIO MOKYMO PERSPEKTYVOS
Edita Butrimė
Vaiva Zuzevičiūtė
Justina Jarmakovienė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2009.23.3049
PDF

Reikšminiai žodžiai

mišrusis mokymas(is)
dėstytojų poreikiai
studentų poreikiai

Kaip cituoti

Butrimė E., Zuzevičiūtė V. ir Jarmakovienė J. (2009) „Mišraus mokymo poreikiai socialinių mokslų studentų ir dėstytojų požiūriu“, Acta Paedagogica Vilnensia, 230, p. 43-51. doi: 10.15388/ActPaed.2009.23.3049.

Santrauka

Doktorantė, Vytauto Didžiojo universiteto
Socialinių mokslų fakulteto
Edukologijos katedra
K. Donelaičio g. 58, LT-44044 Kaunas
Tel. 8 37 32 78 21

Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Vytauto Didžiojo universiteto
Socialinių mokslų fakulteto
Edukologijos katedra
K. Donelaičio g. 58, LT-44044 Kaunas
Tel. 8 37 32 78 21

Tyrėja Vytauto Didžiojo universiteto
Socialinių mokslų fakulteto
Edukologijos katedra
K. Donelaičio g. 58, LT-44044 Kaunas
Tel. 8 37 32 78 21

Šiandien studijų sistema kinta veikiama informacinių ir komunikacinių technologijų, todėl stengiamasi derinti tradicines studijas su nuotolinio mokymo elementais – tai mišrusis mokymo(si) būdas. Tačiau Lietuvoje dar nėra gausu tyrimų, kuriuose būtų aiškinamasi, ar aukštosios mokyklos studentams ir dėstytojams mišrusis mokymas(is) yra priimtinas. Todėl pirmoje straipsnio dalyje aptariama mišriojo mokymo(si) samprata. Antroje dalyje analizuojama mokslinė literatūra apie dėstytojų, integruojančių informacines ir komunikacines technologijas į tradicines studijas, poreikius. Trečioje dalyje apžvelgiama mokslinė literatūra apie studentų poreikius, diegiant informacines ir komunikacines technologijas į tradicinę studijų aplinką. Ketvirtoje dalyje pateikiami rezultatai kokybinio tyrimo, kuriuo buvo siekiama išryškinti dėstytojų, kuriančių ir diegiančių mišrųjį mokymą(si), ir studentų, besimokančių mišriuoju būdu, poreikius.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.