Pasirengimas vertinti neformaliai ir savaime įgytą kompetenciją
PEDAGOGŲ RENGIMO TOBULINIMO INOVACIJOS
Margarita Teresevičienė
Vaiva Zuzevičiūtė
Sandra Kabišaitytė
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.20.7518
PDF

Reikšminiai žodžiai

kompetencija
neformalusis mokymasis
neformaliojo mokymosi vertini­mas
mokymasis savaime
vertintojas

Kaip cituoti

Teresevičienė M., Zuzevičiūtė V. ir Kabišaitytė S. (2008) „Pasirengimas vertinti neformaliai ir savaime įgytą kompetenciją“, Acta Paedagogica Vilnensia, 20, p. 78-89. doi: 10.15388/ActPaed.2008.20.7518.

Santrauka

Profesorė socialinių mokslų (edukologija)habilituota daktarė
Vytauto Didžiojo universitetas
K. Donelaičio g. 58, LT-44044 Kaunas
Tel. (8 37) 327 821

Docentė socialinių mokslų (edukologija)daktarė
Vytauto Didžiojo universitetas
K. Donelaičio g. 58, LT-44044 Kaunas
Tel. (8 37) 327 821

Edukologijos magistrantė
Vytauto Didžiojo universitetas
K. Donelaičio g. 58, LT-44044 Kaunas
Tel. (8 37) 327 821

Straipsnyje pristatomi tyrimo, skirto atskleisti universiteto bendruomenės narių požiūrį į savo pasiren­gimą universitete vertinti neformaliai ir savaime įgytą kompetenciją, rezultatai. Kompetencija apima: individo žinias, įgūdžius ir gebėjimus, patirtį, požiūrius, įsitikinimus ir vertybines nuostatas. Tiriant pasitelkti įvairių šalių mokslinės literatūros kritinė ir sisteminė analizė ir kiekybinis tyrimas – apklau­sa (anketa). Empirinio tyrimo dalyviai – Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai ir administracijos darbuotojai. Apklausa atlikta dviem etapais. Ir pirmajame, ir antrajame etape dalyviai įsivertino savo kompetenciją remdamiesi vertintojo kompetencijos aprašu. Palyginus pirmosios ir antrosios apklausos duomenis, nustatytas vertintojų požiūris į savo pasirengimą vertinti neformaliai ir savai­me įgytą kompetenciją. Rezultatai rodo, kad mokymas(is) padėjo bendruomenės nariams geriau pasirengti vertinimui. Tačiau, siekiant kokybiškai vertinti, būtina nuolat stebėti jų veiklą, tobulinti vertintojų rengimą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai