Nepamokinė veikla kaip sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymo veiksnys
NEFORMALAUS UGDYMO EDUKACINIS DISKURSAS
Rita Raudeliūnaitė
Publikuota 2007-12-18
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2007.19.7540
PDF

Reikšminiai žodžiai

socialinė integracija
socialiniai įgūdžiai
nepamokinė veikla
veiklos tikslingumas
prasmingumas
aktyvumas
humaniškumas

Kaip cituoti

Raudeliūnaitė R. (2007) „Nepamokinė veikla kaip sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymo veiksnys“, Acta Paedagogica Vilnensia, 190, p. 69-81. doi: 10.15388/ActPaed.2007.19.7540.

Santrauka

Lektorė, socialinių mokslų (edukologija) daktarė
Mykolo Romerio universiteto
Socialinio darbo katedra
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
El. paštas: ritara@takas.lt 

Iškeliama regėjimo neįgalumą turinčių paauglių socialinių įgūdžių ugdymo problema, kaip svarbi asmens socialinės integracijos į visuomenę sąlyga. Straipsnyje svarbiausias dėmesys skiriamas nepamokinei veiklai, kaip svarbiam pedagoginiam veiksniui, determinuojančiam socialinių įgūdžių raidą. To siekiant atskleidžiamas veiklos tikslingumo, asmeninio ir socialinio reikšmingo savarankiškumo ir santykių humaniškumo ryšys su socialiniais įgūdžiais (intrapersonaliniais, interpersonaliniais bei veiklos ir bendradarbiavimo). Nemažai vietos straipsnyje skiriama sutrikusio regėjimo paauglių nepamokinės veiklos ypatumams atskleisti.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.