Turinčių regėjimo neįgalumą ir jo neturinčių paauglių socialinių įgūdžių lygmens ypatumai: lyginamasis aspektas
Straipsniai
Rita Raudeliūnaitė
Publikuota 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2006.16.9716
PDF

Reikšminiai žodžiai

regėjimo negalia
paauglystė
socialinė integracija
socialiniai įgūdžiai

Kaip cituoti

Raudeliūnaitė R. (2006) „Turinčių regėjimo neįgalumą ir jo neturinčių paauglių socialinių įgūdžių lygmens ypatumai: lyginamasis aspektas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 16, p. 154-165. doi: 10.15388/ActPaed.2006.16.9716.

Santrauka

Keliama regėjimo neįgalumą turinčių paauglių socialinių įgūdžių ugdymo problema, kaip svarbi asmens socialinės integracijos į visuomenę sąlyga. Remiantis tyrimo duomenimis, lyginamuoju aspektu analizuojami regėjimo neįgalumą turinčių paauglių, besimokančių pecialiosiose ir bendrojo lavinimo mokyklose, ir regėjimo neįgalumo neturinčių paauglių intrapersonalinių (savęs pažinimo, savęs vertinimo, savikontrolės), interpersonalinių (kontakto užmezgimo, verbalinio ir neverbalinio kontakto, tarpusavio sąveikos sukūrimo ir konfliktų sprendimo) bei veiklos ir bendradarbiavimo (veiklos organizavimo, palankios atmosferos kūrimo, veiklos rezultatų vertinimo) įgūdžių ypatumai. Taip pat išryškinami tie įgūdžiai, kurių labiausiai stokoja tiriamieji.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.