Ateitininkų nuostatos puoselėjant tautinį identitetą
NEFORMALAUS UGDYMO EDUKACINIS DISKURSAS
Genutė Gedvilienė
Aurimas Šukys
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2007.19.7543
PDF

Reikšminiai žodžiai

lietuvių diaspora
tautinė tapatybė
ateitininkai
katalikas
tėvynės meilė
pareiga
tautiškumo puoselėjimas

Kaip cituoti

Gedvilienė G. ir Šukys A. (2015) „Ateitininkų nuostatos puoselėjant tautinį identitetą“, Acta Paedagogica Vilnensia, 190, p. 102-114. doi: 10.15388/ActPaed.2007.19.7543.

Santrauka

Docentė socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Vytauto Didžiojo universiteto
Socialinių mokslų fakultetas
Donelaičio g. 52–301, LT-44244 Kaunas
El. paštas: g.gedviliene@smf.vdu.lt

Istorijos katedros doktorantas
Vytauto Didžiojo universiteto
Edukologijos katedra
Lietuvos istorijos magistras
Baltijos g. 92–41, LT-48217 Kaunas
El. paštas: aurimas_sukys@yahoo.com 


Straipsnyje nagrinėjama ateitininkų samprata lietuvių emigrantų bendruomenės atžvilgiu bei jų pastangos išsaugoti savo identitetą sukuriant stiprios tautinės bendruomenės – diasporos – veikimo modelį po Antrojo pasaulinio karo. Taip pat pateikiamos lietuviškumo išsaugojimo programinės gairės. Straipsnis parašytas remiantis J. Girniaus, M. Krupavičiaus, A. Maceinos, A. Sužiedėlio ir kitų ateitininkų idėjų teorine analize.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai