BŪTI PRIIMTAM AR BŪTI MATOMAM: KULTŪRINIO SUSIDŪRIMO KOMPLEKSIŠKUMAS VYKDANT TARPKULTŪRINĮ UGDYMĄ
KULTŪRA IR UGDYMAS
Sandra Kairė
Publikuota 2015-07-30
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2015.34.8339
PDF

Reikšminiai žodžiai

tarpkultūrinis ugdymas
kultūrinis susidūrimas
įsibrovimas
svetimumas

Kaip cituoti

Kairė S. (2015) „BŪTI PRIIMTAM AR BŪTI MATOMAM: KULTŪRINIO SUSIDŪRIMO KOMPLEKSIŠKUMAS VYKDANT TARPKULTŪRINĮ UGDYMĄ“, Acta Paedagogica Vilnensia, 340, p. 9-19. doi: 10.15388/ActPaed.2015.34.8339.

Santrauka

Edukologijos doktorantė
Vilniaus universiteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 1/9, LT-01513 Vilnius
Tel. (8 5) 266 76 25
El. paštas: sandra.kaire@fsf.vu.lt

Straipsnyje analizuojama skirtingų kultūrų asmenų susidūrimo svarba tarpkultūrinio ugdymo srityje. Teigiama, kad teorinių žinių apie kitas kultūras suteikimas yra svarbus tarpkultūrinio ugdymo elementas, tačiau ugdytojas mokymo metu turėtų sudaryti sąlygas mokytis vykstant realiems kultūrų susidūrimams. Remiantis dviejų filosofų J. L. Nancy ir B. Waldenfelso darbais straipsnyje atskleidžiamas kultūrinio susidūrimo kompleksiškumas. Kultūrinis susidūrimas gali būti patiriamas ne tik kaip kitos kultūros asmens priėmimas ir pripažinimas, bet gali būti išgyvenamas ir kaip įsibrovimas (Nancy) ar svetimumas (Waldenfelsas). Be to, kultūrinio susidūrimo patirtys kiekvienoje mokymo(si) situacijoje gali prieštarauti viena kitai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.