UGDANTIS PATYRIMAS J. DEWEY FILOSOFIJOJE
METODOLOGINĖS ĮŽVALGOS
Sandra Kairė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2013.30.1554
PDF

Reikšminiai žodžiai

ugdantis patyrimas
veikla
refleksija
sąveika
tęstinumas
ugdytojas

Kaip cituoti

Kairė S. (2013) „UGDANTIS PATYRIMAS J. DEWEY FILOSOFIJOJE“, Acta Paedagogica Vilnensia, 30, p. 34-46. doi: 10.15388/ActPaed.2013.30.1554.

Santrauka

Edukologijos magistrė
Vilniaus universiteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 1/9, LT-01513 Vilnius
Tel. (8 5) 266 76 25
El. paštas: sandra.kaire@fsf.vu.lt

Ugdantis patyrimas yra svarbiausias J. Dewey filosofijos dėmesio objektas. J. Dewey pagrindines savo idėjas suformulavo XX a. pradžioje, tačiau ir šiais laikais jos yra plačiai aptarinėjamos: disku­tuojama apie šių idėjų, o ypač patyrimo, svarbą ir (pri)taikymą šiuolaikinėje mokykloje. Lietuvoje J. Dewey idėjos ugdymo kontekste yra mažai nagrinėjamos. Šiuo straipsniu, remiantis J. Dewey vei­kalais, siekiama išanalizuoti ugdantį patyrimą ir išryškinti teorinius mokymo(si) remiantis patyrimu pagrindus: ugdančio patyrimo sampratą, svarbiausius ugdančio patyrimo principus ir elementus, taip pat mokymo(si) per ugdantį patyrimą proceso ypatumus.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.