Socialinė atsakomybė nacionaliniuose švietimo politikos dokumentuose: DIALLS projekto perspektyva
Straipsniai
Lilija Duobliene
Vilniaus universitetas
Sandra Kaire
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0003-0618-0308
Irena Zaleskiene
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/ActPaed.45.1
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

socialinė atsakomybė
dalyvavimas
bendradarbiavimas
pilietiškumas
nacionaliniai švietimo politikos dokumentai

Kaip cituoti

Duobliene L., Kaire S. ir Zaleskiene I. (2020) „Socialinė atsakomybė nacionaliniuose švietimo politikos dokumentuose: DIALLS projekto perspektyva“, Acta Paedagogica Vilnensia, 450, p. 10-29. doi: 10.15388/ActPaed.45.1.

Santrauka

Straipsnyje autorės supažindina su pagrindiniais DIALLS (Kultūrinio raštingumo ugdymo(si) mokyk­lose) projekto tikslais (2018–2021 m.). Aprašomas projekto veiklas koordinuoja Kembridžo universitetas, finansuoja EK mokslo ir inovacijų programa HORIZON 2020, įgyvendina 9 Europos ir Jeruzalės universitetai. Vilniaus universitetas yra vienas iš konsorciumo narių/partnerių, o veiklas Lietuvoje įgyvendina Ugdymo mokslų institutas. Teorinėje straipsnio dalyje analizuojama socialinė atsakomybė kultūrinio raštingumo ir aktyvaus pilietiškumo kontekste. Empirinėje dalyje pristatomi, atskleidžiami ir lyginami empirinio tyrimo duomenys. Remiantis literatūros šaltinių ir empirinio tyrimo duomenų analize, pateikiama keletas įžvalgų apie socialinės atsakomybės, dalyvavimo, bendradarbiavimo ir pilietiškumo atspindžius nacionaliniuose švietimo politikos dokumentuose.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.