Dvasingumas ir pedagogika
Straipsniai
Kazys Poškus
Publikuota 1993-12-28
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1993.02.9368
PDF

Reikšminiai žodžiai

pedagogikos mokslas
dvasingumas
ugdymas
mokytojo asmenybė

Kaip cituoti

Poškus K. (1993) „Dvasingumas ir pedagogika“, Acta Paedagogica Vilnensia, 20, p. 85-90. doi: 10.15388/ActPaed.1993.02.9368.

Santrauka

Ugdymas sovietiniais metais buvo nudvasintas, todėl atkūrus nepriklausomą Lietuvą, pirmiausiai aktualizuojamas dvasingumas, kuris iš esmės turėtų keisti pedagogikos mokslo sampratą ir jo metodologiją. Išskleidžiant dvasingumo fenomeną pažymėtina, kad didžiausios įtakos jam turi dorovė ir dorovinis auklėjimas. Dvasingumui taip pat yra svarbios sąvokos „kūrybiškumas“, „kūryba“. Esamoje situacijoje ne ką mažiau svarbu ir tautiškumas. Būtent šiomis savybėmis turi pasižymėti ir mokinys, ir mokytojas. Pedagogo dvasingumui taip pat itin reikšmingas yra profesinis kryptingumas: kilnus gyvenimo tikslas, aukštos kultūros poreikis, humaniški interesai, teisinga dorovinė ir vertybinė orientacija, tvirta pasaulėžiūra. Pedagogo dvasingumui nesvetimi ir organizaciniai bei komunikaciniai mokėjimai. Kita vertus, sovietiniais metais dvasingumui dėmesio bemaž neskirta, o dažnai pedagogika buvo totalitarinio partokratinio ugdymo teorija ir pagrindas, tad šiandien tenka atsakyti į daugelį klausimų: Ar mokytojai yra patys pakankamai dvasingi, kad galėtų ugdyti savo mokinių dvasingumą?; Ar įmanoma ugdyti dvasingumą be religijos pagalbos?; Koks turėtų būti ugdymo turinys? ir t.t.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.