Immanuelis Kantas kaip pedagogas
Straipsniai
Diana Šileikaitė
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2002.09.9545
PDF

Reikšminiai žodžiai

Pedagogikos istorija
ugdymo filosofija
I. Kantas
pedagoginė veikla
pedagoginės idėjos.

Kaip cituoti

Šileikaitė D. (2016) „Immanuelis Kantas kaip pedagogas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 90, p. 90-100. doi: 10.15388/ActPaed.2002.09.9545.

Santrauka

Straipsnyje naudojant mokslinės literatūros ir istorinių šaltinių teorinės analizės metodą pristatoma garsaus XVlll a. vokiečių filosofo lmmanuelio Kanto (1724-1804), kaip pedagogo praktinė veikla. Atsižvelgiant į Kanto asmeninę patirtį pedagogikos teorijos ir praktikos srityje, didžiojo filosofo ir pedagogo gyvenimo kelyje akcentuojami du tyrimui svarbūs dalykai: Kanto kaip privataus pedagogo veikla (1747-1755) bei Kanto pedagoginė veikla Karaliaučiaus universitete (1755-1796). Pristatant Kanto pedagoginę veiklą Karaliaučiaus universitete nagrinėjami jo paskaitų organizavimo principai, mokymo metodai ir jo asmenybės poveikis studentams.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.