Dorovinimo esmė, turinys ir metodai I. Kanto pedagoginėje sistemoje
Straipsniai
Diana Šileikaitė
Publikuota 2003-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2003.10.9589
PDF

Reikšminiai žodžiai

praktinė filosofija
pedagoginė sistema
dorovinis ugdymas
dorovinimo metodai
I. Kantas

Kaip cituoti

Šileikaitė D. (2003) „Dorovinimo esmė, turinys ir metodai I. Kanto pedagoginėje sistemoje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 100, p. 148-162. doi: 10.15388/ActPaed.2003.10.9589.

Santrauka

Straipsnyje pristatomas vienas iš didžiojo XVIII a. filosofo ir pedagogo lmmanuelio Kanto pedagoginės sistemos aspektų – jo dorovinio auklėjimo koncepcija. Kanto pažiūros į dorovinį auklėjimą pateikiamos bendru jo kritinės filosofijos ir pedagogikos kontekstu. Dorovinimo esmė, turinys ir metodai Kanto pedagoginėje sistemoje nagrinėjami naudojant Kanto tekstų hermeneutinio supratimo ir interpretavimo, mokslinės literatūros teorinės analizės ir tyrimo rezultatų sisteminės analizės metodus. Straipsnyje taip pat pabrėžiama lmmanuelio Kanto dorovinio auklėjimo vertybinių pagrindų svarba šiuolaikiniam ugdymui.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.