Dvasinis ugdymas postmodernėjančioje visuomenėje
Straipsniai
Vanda Aramavičiūtė
Publikuota 2004-12-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2004.13.9633
PDF

Reikšminiai žodžiai

postmodernizmas
visuomenė
vertybės
dvasinis ugdymas
tikslai ir uždaviniai

Kaip cituoti

Aramavičiūtė V. (2004) „Dvasinis ugdymas postmodernėjančioje visuomenėje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 13(13), p. 44-52. doi: 10.15388/ActPaed.2004.13.9633.

Santrauka

Straipsnyje pagrindžiamas dvasinio ugdymo aktualumas šiuolaikinėje visuomenėje, taip pat aptariama dvasinio ugdymo vieta šių laikų mokykloje. Pateikiama dvasingumo, kaip dvasinio ugdymo objekto, samprata. Išryškinami aktualūs dvasingumo ugdymo tikslai ir uždaviniai vyresniame mokykliniame amžiuje.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.