Įtraukiamasis mokymasis: pradinių klasių mokytojų nuostatos ir mokomosios veiklos savivoka
Straipsniai
Anita Pipere
Publikuota 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2005.14.9759
PDF

Reikšminiai žodžiai

konstruktyvizmas
įtraukiamasis mokymasis
pradinių klasių mokytojai
įsitikinimai
atlikimas

Kaip cituoti

Pipere A. (2005) „Įtraukiamasis mokymasis: pradinių klasių mokytojų nuostatos ir mokomosios veiklos savivoka“, Acta Paedagogica Vilnensia, 14, p. 100-112. doi: 10.15388/ActPaed.2005.14.9759.

Santrauka

Straipsnyje aptariama konstruktyvistinė įtraukiamojo mokymosi (angl. Engaged learning) teorija ir pateikiama koreliacinio tyrimo ataskaita, kurios tikslas, remiantis konstruktyvizmo paradigmos nuostatomis bei Jones, Valdez, Nowakovski ir Rasmussen išskirtais indikatoriais l kintamaisiais (mokymosi vizija, uždaviniai, įvertinimas, instrukcinis modelis, mokymosi kontekstas, grupavimas, mokytojo vaidmenys, moksleivio vaidmenys), nustatyti, ar egzistuoja statistiškai reikšmingas mokytojų mokomosios veiklos, besiremiančios įtraukiamojo mokymosi nuostatomis bei paties įtraukiamojo mokymosi konteksto ryšys. Įsitraukimo i mokymąsi ugdymas, pasak konstruktyvistų, yra tinkamiausias mokant pradinių klasių moksleivius mokytis. Tyrime dalyvavo 30 pradinių klasių mokytojų iš įvairių Latvijos mokyklų. Koreliacinis tyrimas parodė, kad yra vidutinio stiprumo teigiamas mokytojų nuostatų ir jų mokomosios veiklos savivokos ryšys. Tyrimo rezultatai parodė, kad mokytojų įsitikinimu kintamųjų moksleivio vaidmenys ir įvertinimas ryšys su jų mokomąja veikla yra stipresnis nei kitų; silpniausias nustatytas ryšys su kintamuoju uždaviniai.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.