Baltijos ir Šiaurės šalių matematikos mokytojų nuostatų lyginamoji studija
UGDYMO PROCESO KAITA
Madis Lepik
Anita Pipere
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2011.27.2960
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokytojų nuostatos
lyginamoji studija
konstruktyvistinis požiūris

Kaip cituoti

Lepik M. ir Pipere A. (2011) „Baltijos ir Šiaurės šalių matematikos mokytojų nuostatų lyginamoji studija“, Acta Paedagogica Vilnensia, 270, p. 115-123. doi: 10.15388/ActPaed.2011.27.2960.

Santrauka

PhD in Mathematics Education
Associate Professor
Dept of Mathematics, Tallinn University
Narva Road 25
10120 Tallinn ESTONIA
+372 5244762
E-mail: mlepik@tlu.ee

Doctor of Psychology
Professor
Institute of Sustainable Education
Faculty of Education and Management, Daugavpils University
Parades 1-221
5400 Daugavpils LATVIA
+371 29538049
E-mail: anita.pipere@du.lv

Straipsnyje pristatoma tarpkultūrinė lyginamoji studija, kurios pagrindinis tikslas – sukurti instrumentą, patikimai matuojantį Baltijos ir Skandinavijos šalių matematikos mokytojų nuostatas, susijusias su pasitenkinimu darbu, mokymu, matematikos dalyku ir matematikos didaktika. Nuostatos, kurias siekiama tirti, čia suprantamos kaip koncepcijos, požiūriai, asmeninės ideologijos ir vertybės, darančios įtaką matematikos mokymo praktikai. Straipsnyje atskleidžiami lyginamosios studijos teoriniai pagrindai ir aptariama pagrindinio tyrimo instrumento – klausimyno – struktūra. Glaustai pristatomi apklausos, kurioje dalyvavo 241 matematikos mokytojas iš Estijos ir 294 mokytojai iš Latvijos, rezultatai. Konstatuojama, kad Latvijos mokytojai konstruktyvistiniam požiūriui į mokymą(si) pritaria šiek tiek labiau negu Estijos mokytojai. Abiejų šalių mokytojai tradicinio mokymo atžvilgiu yra nusiteikę neutraliai. Daroma prielaida, kad gilesnis matematikos mokytojų nuostatų pažinimas galėtų tapti akstinu reformuojant ugdymo turinį ir mokytojų rengimo sistemas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.