Studijų kokybės sistemos kūrimas ir valdymas
Straipsniai
Ramutė Kučinskienė
Vytautas Kučinskas
Publikuota 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2005.14.9767
PDF

Reikšminiai žodžiai

neuniversitetinės studijos
kolegija
studijų kokybės sistema
kokybės valdymo sistema
savianalizė
ISO standartas

Kaip cituoti

Kučinskienė R. ir Kučinskas V. (2005) „Studijų kokybės sistemos kūrimas ir valdymas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 14, p. 187-198. doi: 10.15388/ActPaed.2005.14.9767.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas studijų kokybės sistemos kūrimas ir valdymas Lietuvos aukštųjų neuniversitetinių mokyklų - kolegijų pavyzdžiu. Patikslinta studijų kokybės samprata vadybos požiūriu. Pasitelkus lyginamąją analizę įvertinti kolegijų pasiekimai kuriant ir valdant studijų kokybės sistemą. Išanalizuota tarptautinio standarto ISO 9001 : 2000 taikymo kolegijose galimybės ir patirtis. Nubrėžtos tolesnės studijų kokybės sistemos plėtros gairės, pateikiami pagrindiniai kokybės valdymo sistemos diegimo etapai.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.