Socialinio pedagogo veikla bendrojo lavinimo mokykloje
Straipsniai
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Publikuota 2003-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2003.10.9579
PDF

Reikšminiai žodžiai

vidurinė mokykla
socialinis darbuotojas
socialinis pedagogas
socialinio pedagogo veikla

Kaip cituoti

Buzaitytė-Kašalynienė J. (2003) „Socialinio pedagogo veikla bendrojo lavinimo mokykloje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 100, p. 29-48. doi: 10.15388/ActPaed.2003.10.9579.

Santrauka

Straipsnyje remiantis Lietuvos miestų ir rajonų bendrojo lavinimo mokyklose dirbančių socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų apklausos rezultatais atskleidžiama socialinių pedagogų veiklos turinys ir ypatumai. Aptariamas mokyklos socialinių pedagogų socialinis-demografinis-profesinis portretas, jų darbo krūvis ir sąlygos, santykiai su mokyklos administracija ir mokytojais. Analizuojamos pagrindinės moksleivių problemos, kurias tenka spręsti socialiniams pedagogams, taip pat individualaus, grupės darbo su moksleiviais, jų tėvais, mokyklos administracija bei mokytojais užduotys, atskleidžiant užduočių svarbos ir atlikimo dažnio aspektus. Išryškinamos užduotys, per kurias socialiniai pedagogai vykdo jiems pavestas funkcijas. Aptariami socialinių pedagogų pasiūlymai siekiant gerinti veiklą ir socialinių pedagogų rengimo programoms.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai