RUSIŠKI EPIGRAFINIAI MEMORIALINIAI XIX AMŽIAUS ĮRAŠAI VILNIAUS KATALIKIŠKOSE KAPINĖSE
Straipsniai
Kšištof Tolkačevski
Publikuota 2016-06-23
https://doi.org/10.15388/kn.v66i0.10028
PDF

Reikšminiai žodžiai

epigrafinis memorialinis įrašas
epitafija
paminklas
rusų kalba
Kata­likų bažnyčia
kapinės
unitai

Kaip cituoti

Tolkačevski K. (2016). RUSIŠKI EPIGRAFINIAI MEMORIALINIAI XIX AMŽIAUS ĮRAŠAI VILNIAUS KATALIKIŠKOSE KAPINĖSE. Knygotyra, 66, 281-310. https://doi.org/10.15388/kn.v66i0.10028

Santrauka

XXI amžiuje vis daugiau istorinių šaltinių įtraukiama į tarpdisciplininius tyrimus, humanitarinių šaltinių bazė tiriama taikant ne tik humanitarinių, bet ir socialinių mokslų metodus. Tokiuose tyrimuose gaunami rezultatai, kurių neįmanoma pasiekti tradiciniais humanitarų taikomais metodais. Šiame straipsnyje tiriamos XIX a. epitafijos, užrašytos rusų kalba, tačiau atsiradusios katalikiškose kapinėse. Tyrime epitafija yra skaidoma į struktū­rinius elementus, jie „prakalbinami“ semiotiniu požiūriu. Taip pat gilinama­si į šaltinio atsiradimo istorinį kontekstą, kalbos vartojimo pokyčius Vilniuje XIX a. pabaigoje, ieškoma sąsajų tarp biografistikos ir atminimo įamžinimo, tiriamas ryšys tarp teksto kūrėjo ir skaitytojo.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.