Vandalizmas ar atminties komunikacija? Keletas minčių apie lenkų ir lietuvių grafičių rašymo tradiciją
Straipsniai
Kšištof Tolkačevski
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2020-01-13
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.73.34
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

grafičiai
epigrafika
įrašas
Abiejų Tautų Respublika
Janas Chryzostomas Pasekas
Michałas Tyszkiewiczius
Janas Potockis
Juliuszas Słowackis
Franciszekas Zabłockis
Henrykas Bogdańskis
Józefas Kopeć
Darja Menšikova

Kaip cituoti

Tolkačevski K. (2020). Vandalizmas ar atminties komunikacija? Keletas minčių apie lenkų ir lietuvių grafičių rašymo tradiciją. Knygotyra, 73, 62-78. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.73.34

Santrauka

Grafičiai kaip literatūrinė forma egzistuoja šimtmečius. Daugybė tyrimų patvirtina, kad ir Abiejų Tautų Respublikoje išliko nemažai šio žanro kūrinių. Tačiau šių tekstų atsiradimo tikslo klausimas mokslinėje bendruomenėje keliamas iš esmės nebuvo.
Šio straipsnio tikslas yra ištirti grafičių rašymo įpročių motyvus tarp Abiejų Tautų Respublikos visuomenės narių. Šis tyrimas yra kokybinis, juo siekiama giliai išanalizuoti grafičių rašymo fenomeną. Pagrindinę tyrimo medžiagą sudaro ego dokumentai, kuriuose atsispindi asmeninis rašiusiojo gyvenimas bei patirtys. Tyrimas atliktas taikant atvejų analizės metodą.
Šiame straipsnyje aptariami keli grafičių užrašymo atvejai, identifikuojant ir ištiriant jų atsiradimo motyvus. Vis dėlto norint daryti tikslesnes išvadas reikalinga atlikti platesnio masto tyrimą.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.