ASMENS ĮVAIZDIS XIX A. VILNIAUS KAPINIŲ EPITAFIJOSE: KOMUNIKACINIS ASPEKTAS
Straipsniai
KŠIŠTOF TOLKAČEVSKI
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1963
PDF

Reikšminiai žodžiai

epitafija
epitafijos paskirtis
įvaizdis
pilietiškumas
socialinė komuni­kacija
šeima
individualumas

Kaip cituoti

TOLKAČEVSKI K. (2013). ASMENS ĮVAIZDIS XIX A. VILNIAUS KAPINIŲ EPITAFIJOSE: KOMUNIKACINIS ASPEKTAS. Knygotyra, 61, 45-83. https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1963

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros
ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: ksistof.tolkacevski@kf.stud.vu.lt

Iki šiol istoriografijoje epitafija yra sulaukusi skirtingų mokslo disciplinų atstovų – menotyrininkų, literatūrologų, filologų, architektų, istorikų, archeologų dėmesio. Jų darbai atskleidė įvairių šio specifinio mokslo objekto aspektų. Vis dėlto trūksta bandymų pažvelgti į epitafiją kaip į reikšmingą komunikacijos priemonę, išreikštą įvairiose materialiose laikmenose. Todėl šiuo straipsniu mėginama bent iš dalies užpildyti istoriografijos spragą. Straipsnyje aptariamos epitafijos paskirtys, tikslinama terminija, nagrinėja­ma XIX a. epitafijų specifika, aptariamas XIX a. žmogaus įvaizdis, atsispin­dintis Vilniaus antkapių įrašuose. 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.