NACIONALINĖS BIBLIOGRAFIJOS IŠTEKLIAI KAIP ŠALIES DOKUMENTINIO PAVELDO LIUDIJIMAS
Straipsniai
Nijolė Bliūdžiuvienė
Publikuota 2017-06-14
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.68.10722
PDF

Reikšminiai žodžiai

nacionalinė bibliografija
nacionalinės bibliografijos išteklius
pri­valomasis egzempliorius
šalies leidybos produkcija
nacionalinė biblio­grafinė apskaita
nacionalinės bibliografijos paslauga

Kaip cituoti

Bliūdžiuvienė N. (2017). NACIONALINĖS BIBLIOGRAFIJOS IŠTEKLIAI KAIP ŠALIES DOKUMENTINIO PAVELDO LIUDIJIMAS. Knygotyra, 68, 237-253. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.68.10722

Santrauka

Straipsnis skirtas išanalizuoti nacionalinės bibliografijos veiklai ir jos ištekliams kaip šalies intelektinės kultūros produkcijos apskaitos ir informacijos išsaugojimo priemonei. Nagrinėjamos įvairių šalių patirtys, nacionalinės bibliografijos išteklių formos, jų galimybės išsaugoti doku­mentinę atmintį ir užtikrinti informacijos prieigą prie šalies leidybos produkcijos. Nacionalinės bibliotekos, būdamos atsakingos už šalies leidybos produkcijos registravimą, remiasi tarptautinėmis rekomendaci­jomis ir savo šalies privalomojo egzemplioriaus teisinio reguliavimo sis­tema. Platesnis nacionalinės bibliografijos išteklių duomenų atvėrimas leidžia visuomenei kurti naujas paslaugas ar produktus. Tinkamo na­cionalinės bibliografijos paslaugų modelio pasirinkimas ir visų veiksnių sąveikos įvertinimas nacionalinės bibliografijos išteklius leidžia laikyti susistemintu šalies leidybos produkcijos registru, kuris gali būti patikima dokumentinio paveldo atminties komunikacijos ir sklaidos priemonė.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.