LIETUVOS KNYGOS PAMINKLŲ STANDARTO RENGIMO GALIMYBĖS IR PERSPEKTYVA
Dokumentinio paveldo teorijos ir istorijos klausimai
NIJOLĖ BLIŪDŽIUVIENĖ
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v56i0.1514
PDF

Reikšminiai žodžiai

knygos paminklas
kultūros vertybė
spaudos paveldas
Lietuvos knygos paminklų standartas

Kaip cituoti

BLIŪDŽIUVIENĖ N. (2011). LIETUVOS KNYGOS PAMINKLŲ STANDARTO RENGIMO GALIMYBĖS IR PERSPEKTYVA. Knygotyra, 56, 7-17. https://doi.org/10.15388/kn.v56i0.1514

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: nijole.bliudziuviene@kf.vu.lt


Saugant Lietuvos dokumentinį paveldą svarbią vietą užima su knyga susijusios vertybės. Todėl svarbu nustatyti Lietuvos vertingiausius spaudos paveldo objektus, juos tirti ir išsaugoti, numatyti jų atpažinimo, apskaitos, registravimo, įtraukimo į kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą reglamentuojančius teisės aktus procedūrą. Straipsnio tikslas – išanalizuoti esamą teisinę ir empirinę knygos paminklų identifikavimo situaciją bei ja remiantis pateikti Lietuvos knygos paminklų standarto gaires.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.