STANDARTIZACIJA: SAMPRATA IR REZULTATAI
Straipsniai
NIJOLĖ BLIŪDŽIUVIENĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v51i0.7898
PDF

Reikšminiai žodžiai

standartizacija
Tarptautinė standartizacijos organizacija
nacionalinė standartizacijos institucija
standartas
tarptautinis standartas
nacionalinis standartas
de jure standartas
de facto standartas
bibliotekos
muziejai
archyvai

Kaip cituoti

BLIŪDŽIUVIENĖ N. (2015). STANDARTIZACIJA: SAMPRATA IR REZULTATAI. Knygotyra, 51, 192-211. https://doi.org/10.15388/kn.v51i0.7898

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: nijole.bliudziuviene@kf.vu.lt

Išsaugoti skaitmeninius dokumentus, sukurti jų prieigą ir užtikrinti sklaidą galima tik pasitelkiant informacines ir komunikacines technologijas, o jų negalima naudoti be standartų. Kuo plačiau taikomos technologijos, tuo labiau didėja standartų poreikis, standartai tampa naujos informacijos perdavimo ir pritaikymo veiksniu. Ypatingas dėmesys skiriamas tarptautinio lygmens standartizacijos veiklai. Aptariamos standartų rūšys, plačiau analizuojami Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) patvirtinti de jure standartai ir tarptautinių bibliotekų, archyvų ir muziejų organizacijų parengti de facto standartai. Apibūdinamas de jure ir de facto standartų, dažniausiai taikomų dokumentavimo institucijose, santykis ir pateikiami tokių standartų pavyzdžiai, nagrinėjama de facto ir de jure standartų sanklota. Nagrinėjami nauji iššūkiai, kurie atminties institucijoms iškilo perkeliant savo išteklius į skaitmeninę erdvę, sprendžiant skaitmeninių ar skaitmenintų dokumentų aprašymo, atviros prieigos ir ilgalaikio išsaugojimo klausimus. Straipsnyje apžvelgiama standartizacijos raida pasaulyje ir jos plėtra, pateikiamos esminės standartizacijos sąvokos, aptariama standartizacija instituciniu lygmeniu, jos nauda standartizacijos subjektams.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.