VIENTISOS KULTŪROS PAVELDO SKAITMENINĖS APLINKOS KŪRIMAS: STANDARTIZACIJOS ASPEKTAS
Straipsniai
NIJOLĖ BLIŪDŽIUVIENĖ
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v57i0.1483
PDF

Reikšminiai žodžiai

kultūrinė integracija
standartizacinė integracija
de facto standartas
de jure standartas
nacionalinė standartizacija
tarptautinė standartizacija
virtualioji kultūros paveldo informacinė sistema

Kaip cituoti

BLIŪDŽIUVIENĖ N. (2011). VIENTISOS KULTŪROS PAVELDO SKAITMENINĖS APLINKOS KŪRIMAS: STANDARTIZACIJOS ASPEKTAS. Knygotyra, 57, 190-206. https://doi.org/10.15388/kn.v57i0.1483

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir
dokumentotyros institutas,
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: nijole.bliudziuviene@kf.vu.lt


Straipsnyje nagrinėjama standartizacijos reikmė kuriant bendrą Europos Sąjungos kultūros erdvę ir standartizacijos procesai Lietuvos atminties institucijų kultūrinės integracijos kontekste. Keliamas klausimas, kaip standartizacija gali suartinti atminties institucijas, skatinti jų partnerystę ir integraciją. Daroma išvada, kad kultūrinė integracija ir standartizacinė integracija gali būti laikomos naujais atminties institucijų vientisos kultūros paveldo skaitmeninės erdvės kūrimo veiksniais.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.