LIETUVOS PERSONALINIAI BIBLIOGRAFIJOS LEIDINIAI SOVIETMEČIU
Straipsniai
NIJOLĖ RAUDYTĖ
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v59i0.1107
PDF

Reikšminiai žodžiai

personaliniai bibliografijos leidiniai
rekomendaciniai (patariamieji) personaliniai bibliografinės informacijos ištekliai
mokslo personaliniai bibliografinės informacijos ištekliai
bibliografinės veiklos subjektai
kiekybinė analizė
sovietmetis
Lietu

Kaip cituoti

RAUDYTĖ N. (2012) „LIETUVOS PERSONALINIAI BIBLIOGRAFIJOS LEIDINIAI SOVIETMEČIU“, Knygotyra, 590, p. 53-72. doi: 10.15388/kn.v59i0.1107.

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas,
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: nijole.raudyte@kf.vu.lt

 Straipsnyje pateikiama 1948–1989 metais parengtų Lietuvos personalinių bibliografijos leidinių analizė, autorės atlikta remiantis statistiniu ir analitiniu metodais. Analizė atskleidė šios srities bibliografinės veiklos subjektų, objektų, veiklos rezultatų ir jų socialinės paskirties specifiką. Sovietmečiu personalinių bibliografijos leidinių skaičius nuolat augo, aktyviai buvo vykdoma tiek profesionalioji, tiek neprofesionalioji bibliografinė veikla. Personalinės bibliografinės informacijos aksiologinė (vertybinė-orientacinė) funkcija turėjo daug įtakos įgyvendinant jos socialinę paskirtį. Rekomendaciniai (patariamieji) ir mokslo personaliniai bibliografinės informacijos ištekliai susiformavo keičiantis vartotojų poreikiams. Šviečiamoji, kultūrinė rekomendacinių (patariamųjų) personalinių bibliografinės informacijos išteklių misija buvo nukreipta į masinį vartotoją, todėl jų paplitimo sfera buvo gana plati. Mokslo personaliniai bibliografinės informacijos ištekliai tenkino mokslo tiriamuosius poreikius, taip pat ir patys dažnai tapdavo moksliniais tyrimais. Tad šio žanro personaliniai bibliografinės informacijos ištekliai šiandien gali sėkmingai vykdyti pažintinę, mokslotyros, socializacijos ir kt. funkcijas. Daugelis personalinių bibliografijos leidinių, ypač mokslo pagalbinės paskirties, pirmaisiais Nepriklausomybės metais kruopščiai atrinkti, vis dėlto išliko bibliotekų fonduose ir šiandien yra naudojami įvairiems tikslams.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.