PERSONALINĖS BIBLIOGRAFINĖS INFORMACIJOS SPECIFIKA IR FUNKCIJOS
Straipsniai
NIJOLĖ RAUDYTĖ
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v58i0.1462
PDF

Reikšminiai žodžiai

personalija
personalinė bibliografinė informacija
personaliniai bibliografinės informacijos ištekliai
biobibliografinė informacija
personaliniai bibliografijos leidiniai
personalinė bibliografijos rodyklė
bibliografinės informacijos funkcijos
perso

Kaip cituoti

RAUDYTĖ N. (2012) „PERSONALINĖS BIBLIOGRAFINĖS INFORMACIJOS SPECIFIKA IR FUNKCIJOS“, Knygotyra, 580, p. 181-195. doi: 10.15388/kn.v58i0.1462.

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas,
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: nijole.raudyte@kf.vu.lt


Remiantis Lietuvos ir užsienio bibliografijos mokslo tyrėjų publikacijomis, taip pat autorės atlikto tyrimo medžiaga, atskleidžiama personalinių bibliografinės informacijos išteklių rengimo ir tyrinėjimo padėtis Lietuvoje, teoriniu lygmeniu analizuojamos jų funkcijos. Personalinės bibliografinės informacijos sociokultūrinėje sistemoje atliekamos funkcijos turi glaudų sąryšį su bibliografinių išteklių rengimo metodika, tačiau bibliografinėje praktikoje dažnai to nepaisoma. Didėjanti Lietuvos spausdintinių personalinių bibliografinės informacijos išteklių leidybos apimtis rodo jų populiarumą, tačiau kartu pastebima, kad bibliografinių išteklių rengimo procesai nėra efektyvūs, o rengimo metodikos problemos tampa vis aktualesnės. Tai rodo, kad personalinės bibliografinės informacijos išteklių praktinio panaudojimo galimybės ribotos. Prieinama prie išvados, kad būtinas naujas sisteminis požiūris į personalinę bibliografinę informaciją, jos specifines funkcijas ir savybes bei atitinkamus metodikos sprendimus.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.