Mažos ir vidutinės knygų leidyklos šiuolaikinėje Lietuvos knygų leidybos struktūroje
Straipsniai
Remigijus Misiūnas
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-12-19
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2018.71.1
PDF

Reikšminiai žodžiai

leidykla
maža leidykla
vidutinė leidykla
valstybės parama
knygų platinimas
skaitmeninė leidyba

Kaip cituoti

Misiūnas R. (2018). Mažos ir vidutinės knygų leidyklos šiuolaikinėje Lietuvos knygų leidybos struktūroje. Knygotyra, 71, 7-30. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2018.71.1

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnis rengtas atsižvelgiant į klaidingus teiginius apie šiandieninę Lietuvos knygų leidybos situaciją, ypač mažų ir vidutinių leidyklų, kurios pasirinktos straipsnio objektu, veiklą. Remiantis negausiais moksliniais tyrimais, žiniasklaidos publikacijomis, įvairiais statistiniais šaltiniais, paties autoriaus knygų leidybos situacijos stebėsena ir bendravimu su leidyklų vadovais, analizuojama mažų ir vidutinių leidyklų veiklos specifika. Straipsnyje mėginama apsibrėžti, kas patenka į Lietuvos mažų ir vidutinių leidyklų sudėtį, ir atlikti jų statistinę analizę įvairiais pjūviais. Taip pat daug dėmesio skiriama tokiems klausimams kaip valstybės paramos vieta šių leidyklų veikloje, mažų ir vidutinių leidyklų išleistų knygų platinimas; analizuojama, ar informacinių technologijų plėtra suteikė naujų galimybių Lietuvos mažų ir vidutinių leidyklų veiklai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.