LEIDYBA PRIEŠKARIO IR ŠIANDIENOS LIETUVOJE: PATIRTIES LYGINAMOJI ANALIZĖ
Straipsniai
REMIGIJUS MISIŪNAS
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v62i0.3599
PDF

Kaip cituoti

MISIŪNAS R. (2014) „LEIDYBA PRIEŠKARIO IR ŠIANDIENOS LIETUVOJE: PATIRTIES LYGINAMOJI ANALIZĖ“, Knygotyra, 620, p. 273-289. doi: 10.15388/kn.v62i0.3599.

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros
ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: remigijus.misiunas@kf.vu.lt

 

Straipsnis parengtas Tarptautinėje knygotyros konferencijoje „Tradicinė ir elektroninė leidyba mažoje šalyje: patirtys ir perspektyvos“ skaityto pranešimo pagrindu. Jame nagrinėjamos Lietuvos leidybos 1918–1940 m. ir
po 1990 m. paralelės. Analizuojama leidybos dinamika, leidybinė struktūra leidybinis repertuaras ir knygų sklaida. Straipsnis rengtas remiantis Audronės Glosienės Lietuvos leidybos 1918–1940 m. tyrimais, 1918–1940 m.
periodikos publikacijomis, straipsnio autoriaus dalyvavimu leidybiniuose procesuose po 1990 m., jų stebėjimu ir analize. Daroma išvada, kad leidybos raida Lietuvoje buvo analogiška leidybiniams procesams kitose naujai susikūrusiose ar nepriklausomybę atgavusiose Rytų Europos šalyse, juos įveikė valstybinės reformos, ekonominiai ir švietimo pokyčiai, literatūrinio proceso raida, leidėjai stengėsi lanksčiai reaguoti į ekonominių krizių iššūkius.
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: leidyba, leidybinės struktūros, leidybinis repertuaras, knygų sklaida.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.