Dėl P. Skorinos Mažosios kelionių knygelės spausdinimo laiko ir vietos
Straipsniai
Ilja Lemeškin
Prahos Karolio universitetas
Publikuota 2019-07-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.72.19
PDF

Reikšminiai žodžiai

pirmas LDK paleotipas
sandara
kilmė
Mažoji kelionių knygelė
Akatistynas
spausdinimo laikas ir vieta
kombinatorinė poetika
akrostichas
kolofonas

Kaip cituoti

Lemeškin I. (2019) „Dėl P. Skorinos Mažosios kelionių knygelės spausdinimo laiko ir vietos“, Knygotyra, 720, p. 17-33. doi: 10.15388/Knygotyra.2019.72.19.

Santrauka

Nevienalytė pagal savo sudėtį Mažoji kelionių knygelė iki šiol traktuojama kaip pirmoji Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje išspausdinta knyga. Iš dalies tokį požiūrį skatina tautiškas motyvas, t. y. suprantamas noras turėti vienareikšmišką simbolį, kuris aiškiai žymėtų Lietuvos ir rytų slavų spaudos pradžią, tačiau jį formuojantys argumentai (teiginiai) yra silpni ir ginčytini. Straipsnyje skatinama atsisakyti išankstinių nuostatų ir prielaidų, kurios iki šiol taikomos interpretuojant Mažąją kelionių knygelę: apie spausdinimo vietą ir laiką, paleotipo sandarą, šrifto kilmę ir pan. Objektyvūs požymiai kol kas įgalina kalbėti apie rinkinio sukomplektavimą Vilniuje. Lietuvoje, perkėlus spaudą iš Prahos, pasirodė Horologionas, Paschalija ir viso knygų rinkinio bendras Turinys. Kitų sudedamųjų vienetų – ypač Akatistyno – atveju mes tokio tvirtumo neturime. Atskirai aptariamos Apaštale ir Akatistyne, jų kolofonuose, išradingai panaudotos kombinatorinės poetikos priemonės (ars combinatoria).

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.