Ignoto Oginskio (1755–1786) biblioteka: genealoginio ir religinio tapatumo atspindys
Straipsniai
Arvydas Pacevičius
Publikuota 2019-07-09
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.72.22
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

asmeninė biblioteka
religinis ir genealoginis tapatumas
sindikas
tretininkas
knygų sąrašas
bibliografija
proveniencijos

Kaip cituoti

Pacevičius A. (2019) „Ignoto Oginskio (1755–1786) biblioteka: genealoginio ir religinio tapatumo atspindys“, Knygotyra, 720, p. 90-140. doi: 10.15388/Knygotyra.2019.72.22.

Santrauka

Straipsnyje taikant šaltiniotyrinį, biografinį, bibliografinį, proveniencinį ir kt. metodus nagrinėjamos Darsūniškio ir Vaiguvos seniūno Ignoto Oginskio (1755–1786) asmeninės bibliotekos (201 vienetas) perdavimo 1787 m. Trakų bernardinų vienuolynui aplinkybės, bendrais bruožais aptariama dovanotojo biografija ir bibliotekos sudėtis, pristatomi veikalai, žadinę istorinę atmintį apie Oginskių giminę ir teikiantys nuorodų apie I. Oginskio pamaldumą, ryšius su bernardinų vienuolija. Nustatyta, kad I. Oginskio, sirgusio nežinoma liga ir anksti mirusio, šeima ir giminė rėmė Trakų bernardinų vienuolyną, užrašė jam nemažas sumas. I. Oginskis, be kita ko, buvo tretininkas ir – galimai – minėto vienuolyno finansinių reikalų patikėtinis (sindikas), o asmeninę biblioteką bernardinams skyrė 1786 m. kovo 29 d. Kruonyje sudarytu testamentu. Bibliotekos didesnę dalį sudarė bernardinams, ypač tretininkams, būdinga asketinė lektūra, dvasinės pratybos, pamokslai, nors yra ir Apšvietos epochos pasaulietinių veikalų prancūzų kalba, Vilniaus pijorų spaustuvėje leistų vadovėlių, teikiančių nuorodų į I. Oginskio studijas. Istorijos veikalų, taip pat knygų, kurių dedikacijose minimi Oginskių nuopelnai valstybei ir bažnyčiai, gausa rodo I. Oginskį puoselėjus LDK istorinę atmintį ir vertinus priklausymą kilmingai giminei. O štai asketinė literatūra patvirtina šaltinių duomenis apie tai, kad I. Oginskis buvo įstojęs į pranciškonų observantų (bernardinų) trečiąjį (tretininkų) ordiną.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.