KNYGOTYROS IR DOKUMENTOTYROS MOKSLŲ DOKTORANTŪROS STUDIJOS VILNIAUS UNIVERSITETE 1991−2014 METAIS
Straipsniai
AUŠRA NAVICKIENĖ
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v63i0.4001
PDF

Reikšminiai žodžiai

doktorantūros studijos
knygotyra
bibliografija
kodikologija
dokumentotyra ir archyvistika
rašto ir rašymo istorija
komunikacijos ir informacijos mokslai
Komunikacijos fakultetas
Vilniaus universitetas

Kaip cituoti

NAVICKIENĖ A. (2014). KNYGOTYROS IR DOKUMENTOTYROS MOKSLŲ DOKTORANTŪROS STUDIJOS VILNIAUS UNIVERSITETE 1991−2014 METAIS. Knygotyra, 63, 236-265. https://doi.org/10.15388/kn.v63i0.4001

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto 3, LT-0153 Vilnius, Lietuva
El. paštas: ausra.navickiene@kf.vu.lt

Knygotyros ir dokumentotyros doktorantūra Vilniaus universitete įkurta 1991 m. ir yra glaudžiai susijusi su komunikacijos ir informacijos mokslų krypties tapsmu. Per kelis dešimtmečius sukauptos patirties analizė ir apibendrinimas leidžia atskleisti tiek krypties mokslinių mokyklų formavimosi savitumus, tiek trečiosios pakopos studijų pasiekimus ir trūkumus, išskirti tolesnę jų raidą skatinančius ar stabdančius veiksnius. Straipsnio tikslas ‒ remiantis pirminiais šaltiniais išanalizuoti Knygotyros ir dokumentotyros instituto įdirbį vykdant trečiosios pakopos studijas, įvardyti stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes planuojant tolesnį šimtmečių istoriją turinčių knygotyros, bibliografijos ir kitų dokumentinės komunikacijos mokslams priskiriamų šakų mokslininkų rengimą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.