UNIVERSITETINĖS LEIDYBOS SAMPRATA: TERMINIJOS PROBLEMATIKA
Straipsniai
GINTARĖ GALINIENĖ
Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v53i0.7808
PDF

Reikšminiai žodžiai

universitetinė leidyba
akademinė leidyba
terminija
koreliacija
leidybos lauko klasifikacija
mokslų akademija
universitetas
institutas
kolegija

Kaip cituoti

GALINIENĖ G. (2015) „UNIVERSITETINĖS LEIDYBOS SAMPRATA: TERMINIJOS PROBLEMATIKA“, Knygotyra, 530, p. 112-122. doi: 10.15388/kn.v53i0.7808.

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: gintare@cr.su.lt

Nagrinėjant universitetinės leidybos reiškinį, keliamas šios sampratos terminologinės analizės uždavinys, t. y. neišvengiamai būtina apibrėžti pačią sąvoką „universitetinė leidyba“. Formuluojant universitetinės leidybos apibrėžtį, susiduriama su terminijos problema – specialiojoje literatūroje vartojama daug įvairių terminų. Situaciją sunkina ir tai, kad tokia sąvoka kaip „universitetinė leidyba“ apskritai nevartojama, taip pat šio termino nėra mūsų šalies terminų žodynuose. Kita problema – jos apibrėžtis nesuformuluota ir neaprašyta. Taigi į šiuolaikinės knygotyros paradigmą terminas „universitetinė leidyba“ nėra įtrauktas. Pastebima, kad kalbant apie mokslų akademijos, universiteto, instituto ar kitos aukštosios mokyklos mokslinės ir mokomosios literatūros leidybą, dažniausiai vartojamas „akademinės leidybos“ terminas, greta jo – „akademinio leidinio“ sąvoka, neišskiriant universitetinės leidybos reiškinio.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.