UNIVERSITETINĖS LEIDYBOS PROCESO SISTEMA: SANDARA IR JOS ELEMENTAI
Straipsniai
GINTARĖ GALINIENĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v51i0.7896
PDF

Reikšminiai žodžiai

universitetinė leidyba
leidinio tipas
ikileidybinės parengties etapas
leidybinės parengties etapas

Kaip cituoti

GALINIENĖ G. (2015). UNIVERSITETINĖS LEIDYBOS PROCESO SISTEMA: SANDARA IR JOS ELEMENTAI. Knygotyra, 51, 163-175. https://doi.org/10.15388/kn.v51i0.7896

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: gintare@cr.su.lt

Šiaulių universiteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra
P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai, Lietuva
El. paštas: gintare@cr.su.lt

Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos universitetinės leidybos proceso sandara ir jos elementai, išskiriant konkrečius leidybos etapus kaip vientisą ir nenutrūkstamą universitetinės leidybos darbo ir veiklos procesą. Universitetinėse leidyklose įvairių leidinių tipų rengimas publikuoti susideda iš dviejų pagrindinių etapų: 1) ikileidybinės parengties etapo, kuriame leidinys aprobuojamas mokslinės komisijos kaip tinkamas leidybai ir 2) leidybinės parengties etapo, kuriame leidinys perduodamas leidyklai ir ten rengiamas publikuoti. Vienas svarbiausių ikileidybinės parengties etapo elementų yra leidinio aprobacija akademinės institucijos struktūriniuose padaliniuose, padedanti išlaikyti aukštą universitetinės leidyklos publikuojamų mokslo ir studijų leidinių turinio kokybę. Tolesni aprobuotos ir atiduotos į leidyklą knygos leidybinės parengties etapai yra bendri – leidinys redaguojamas, koreguojamas ir maketuojamas. Taigi universitetinės leidybos proceso sandara ir jos elementai (veiksmai) – ikileidybinės ir leidybinės parengties etapai – traktuotini kaip vientisa ir nenutrūkstama leidybos proceso sistema. Straipsnyje prieita prie išvados, kad bendroji universitetinės leidybos proceso sistema yra tipinė ir tinka visoms akademinėms mūsų šalies institucijoms. Tačiau ši sistema, nors ir būdama vientisa ir nenutrūkstama, vis dar nėra pakankamai išplėtota dėl ilgai trunkančių ikileidybinės ir leidybinės parengties etapų.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.