BIOGRAFISTIKOS SAMPRATA LIETUVOS IR UŽSIENIO TYRĖJŲ DARBUOSE
Straipsniai
IVETA JAKIMAVIČIŪTĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v51i0.7893
PDF

Reikšminiai žodžiai

biografistika
knygotyrinė biografistika
biografiniai tyrinėjimai
biografinis metodas
Lietuvos knygos veikėjai

Kaip cituoti

JAKIMAVIČIŪTĖ I. (2015). BIOGRAFISTIKOS SAMPRATA LIETUVOS IR UŽSIENIO TYRĖJŲ DARBUOSE. Knygotyra, 51, 109-125. https://doi.org/10.15388/kn.v51i0.7893

Santrauka

Vilniaus universiteto
Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: iveta.jakimaviciute@kf.vu.lt

Remiantis užsienio ir Lietuvos autorių teoriniais ir metodologiniais teiginiais, straipsnyje siekiama pateikti biografistikos sąvokos, objekto ir funkcijų sampratą, vietą ir ryšį su kitais mokslais; apžvelgti lietuviškos knygotyrinės biografistikos istorinę raidą, įvardyti pagrindinius laikotarpius ir esminius jų savitumus; pristatyti biografinį metodą kaip bendramokslinį ir specialų pagrindinį knygotyrinės biografistikos tyrimų metodą ir apžvelgti tiek Lietuvos, tiek užsienio tyrimų organizaciją.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.