KAI KURIE PROBLEMINIAI ASMENINIŲ BIBLIOTEKŲ TEORIJOS KLAUSIMAI
Straipsniai asmeninių bibliotekų tema
ALMA BRAZIŪNIENĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v65i0.8450
PDF

Reikšminiai žodžiai

asmeninė biblioteka
knygotyra
bibliotekininkystė
terminai
tipologija
klasifikavimas

Kaip cituoti

BRAZIŪNIENĖ A. (2015). KAI KURIE PROBLEMINIAI ASMENINIŲ BIBLIOTEKŲ TEORIJOS KLAUSIMAI. Knygotyra, 65, 7-24. https://doi.org/10.15388/kn.v65i0.8450

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir
dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: alma.braziuniene@kf.vu.lt

Straipsnyje nagrinėjami kai kurie asmeninės bibliotekos, kaip tam tikro mokslinio tyrimo koncepto, probleminiai teoriniai aspektai: termininės apibrėžtys, asmeninių bibliotekų tipologijos ir klasifikavimo problema, asmeninės bibliotekos, kaip mokslinio tyrimo objekto, vieta knygotyros ir bibliotekininkystės moksluose. Remiamasi lietuvių knygotyrininkų šios temos įdirbiu, analizuojami užsienio knygos tyrėjų darbai asmeninių bibliotekų tyrimo teoriniais klausimais, nagrinėjama, kodėl asmeninė biblioteka Lietuvoje ir Rusijoje tapo ne bibliotekininkystės, o knygotyros mokslo tyrimo objektu. Daroma išvada, kad, turint tam tikrą asmeninių bibliotekų tyrimo Lietuvoje įdirbį, tikėtinas didesnis knygotyrininkų ir bibliotekininkystės teoretikų dialogas asmeninių bibliotekų tyrimų lauke.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.