SPAUDOS PAVELDO SAMPRATOS IR IŠEIVIJOS SPAUDOS PAVELDO SKLAIDOS KLAUSIMU
Straipsniai
ALMA BRAZIŪNIENĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v50i0.7909
PDF

Reikšminiai žodžiai

kultūros paveldas
dokumentinis paveldas
spaudos paveldas
lietuvių išeivijos spaudos paveldas
išeivijos spaudos paveldo sklaida Lietuvoje

Kaip cituoti

BRAZIŪNIENĖ A. (2015). SPAUDOS PAVELDO SAMPRATOS IR IŠEIVIJOS SPAUDOS PAVELDO SKLAIDOS KLAUSIMU. Knygotyra, 50, 7-20. https://doi.org/10.15388/kn.v50i0.7909

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: alma.braziuniene@tinklas.net

Straipsnyje remiantis įvairiais užsienio ir Lietuvos autoriais analizuojama kultūros paveldo samprata, aptariama spaudos paveldo vieta kultūros paveldo sistemoje, nagrinėjami lietuvių išeivijos spaudos paveldo įpaveldinimo ir sklaidos klausimai. Daroma išvada, kad išeivijos spaudos paveldo dalis, nepretenduojanti į specifinės kultūros vertybės statusą, šiuo metu jau yra natūraliai integruotina į bendrąjį Lietuvos spaudos paveldo masyvą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.