Nužudymai Lietuvoje: sociologinis požiūris
-
ALEKSANDRAS DOBRYNINAS
VAIDAS KALPOKAS
ALINA MICKEVIČ
Publikuota 2014-11-10
https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2014.2.5089
PDF

Reikšminiai žodžiai

nužudymai
makrosocialinis kontekstas
sociologinis žudiko portretas
visuomenės požiūris į nužudymus.

Kaip cituoti

DOBRYNINAS A., KALPOKAS V. ir MICKEVIČ A. (2014) „Nužudymai Lietuvoje: sociologinis požiūris“, Kriminologijos studijos, 20, p. 41-95. doi: 10.15388/CrimLithuan.2014.2.5089.

Santrauka

Straipsnyje pristatomi projekto „Nužudymai Lietuvoje: kriminologinis tyrimas“1 pagrindu atliktų sociologinių tyrimų rezultatai. Projekto sociologinės analizės dalies tikslas buvo ištirti socialinius veiksnius, darančius įtaką nužudymams, taip pat visuomenės požiūrį į nužudymus. Siekiant šio tikslo buvo analizuojamos egzistuojančios kriminologinės teorinės įžvalgos šiuo klausimu (Čepas ir kt., 2013, p. 5–42), nagrinėjami empirinių tyrimų apie socialinius nužudymų aspektus rezultatai. Taip pat, remiantis baudžiamųjų bylų analize, buvo konstruojamas sociologinis žudiko portretas. Tyrimo metu buvo nagrinėjamas visuomenės narių požiūris į nužudymų problemas Lietuvoje.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.