Sakytinės lietuvių kalbos iššūkiai: įvardžių variantai iš antrosios kalbos įsisavinimo perspektyvos
Straipsniai
Jogilė Teresa Ramonaitė
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/LK.2019.22478
PDF

Reikšminiai žodžiai

lietuvių kaip antroji kalba
įvardžiai
įvardžių variantai
sakytinė lietuvių kalba

Kaip cituoti

Ramonaitė J. T. (2019) „Sakytinės lietuvių kalbos iššūkiai: įvardžių variantai iš antrosios kalbos įsisavinimo perspektyvos“, Lietuvių kalba, (13), p. 1-16. doi: 10.15388/LK.2019.22478.

Santrauka

Straipsnyje analizuojami asmeniniai įvardžiai jis / ji ir jų variantai jisai / jinai. Pirmiausia šie įvardžiai apžvelgiami teoriniu lygmeniu: Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje ir Dabartinės lietuvių kalbos žodyne, didžiajame Lietuvių kalbos žodyne ir akademinėje Lietuvių kalbos gramatikoje, kituose moksliniuose darbuose. Kadangi straipsnyje žvelgiama iš lietuvių kaip antrosios kalbos įsisavinimo perspektyvos, apžvelgiamos ir lietuvių kalbos mokymosi priemonės: vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, praktinė gramatika. Vėliau apžvelgiami lietuvių gimtakalbių duomenys, remiantis prieinamais lietuvių kalbos tekstynais. Pagrindinėje straipsnio dalyje analizuojami lietuvių kaip antrosios kalbos tekstyno duomenys, aptariami įvardžių variantiškumo vartojimo iššūkiai, lyginama su gimtakalbių duomenimis ir pateikiama įžvalgų dėl vartojimo skirtumų ir tai galinčių lemti veiksnių.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.