Nr. 11 (2017)

Nr. 11 (2017)

Lietuvių kalba
Publikuota 2017-12-20

Straipsniai

Anželika Smetonienė
M. Petkevičiaus katekizmo (1598) skoliniai: neaiškios kilmės slavizmai
Santraukos peržiūros 91 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 173
1-34
PDF
Vytautas Kardelis
Trys klausimai dėl lietuvių kalbos prozodinės sistemos
Santraukos peržiūros 112 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101
1-12
PDF
Kęstutis Dambrauskas
Ilgųjų ir trumpųjų naudininko formų vartojimo XVI a. LDK reformatų lietuviškuose raštuose santykis
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 64
1-19
PDF
Irma Jurgaitytė
Humoro raiška spausdintiniuose reklamos komunikatuose
Santraukos peržiūros 116 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 170
1-14
PDF
Vytautas Kardelis
Arealinis tipologinis lietuvių kalbos tarmių kompleksiškumas
Santraukos peržiūros 76 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 88
1-15
PDF
Jogilė Teresa Ramonaitė
Ką pasako tokios užsieniečių sudaromos formos kaip VALGU ar ŽINĖJAU?
Santraukos peržiūros 65 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66
1-25
PDF
Sigita Jakimovienė
(Ne)mandagumo raiška nusikaltimų diskurse: įvardijimo aspektas
Santraukos peržiūros 122 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 93
1-22
PDF
Audrius Valotka
Kas tu esi, aliuzija?
Santraukos peržiūros 155 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 118
1-16
PDF
Diego Ardoino
Vadinamojo Bavarų geografo Prissani ir prūsai
Santraukos peržiūros 63 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66
1-21
PDF
Erika Jasionytė-Mikučionienė | Jolanta Šinkūnienė
Beasmenis būtinybės veiksmažodis REIK(Ė)TI: modalinių reikšmių susidarymas
Santraukos peržiūros 86 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79
1-27
PDF