Nr. 11 (2017)

Nr. 11 (2017)

Lietuvių kalba
Publikuota 2017-12-20

Straipsniai

Anželika Smetonienė
M. Petkevičiaus katekizmo (1598) skoliniai: neaiškios kilmės slavizmai
Santraukos peržiūros 32 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 72
1-34
PDF
Vytautas Kardelis
Trys klausimai dėl lietuvių kalbos prozodinės sistemos
Santraukos peržiūros 42 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56
1-12
PDF
Kęstutis Dambrauskas
Ilgųjų ir trumpųjų naudininko formų vartojimo XVI a. LDK reformatų lietuviškuose raštuose santykis
Santraukos peržiūros 21 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
1-19
PDF
Irma Jurgaitytė
Humoro raiška spausdintiniuose reklamos komunikatuose
Santraukos peržiūros 46 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78
1-14
PDF
Vytautas Kardelis
Arealinis tipologinis lietuvių kalbos tarmių kompleksiškumas
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52
1-15
PDF
Jogilė Teresa Ramonaitė
Ką pasako tokios užsieniečių sudaromos formos kaip VALGU ar ŽINĖJAU?
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43
1-25
PDF
Sigita Jakimovienė
(Ne)mandagumo raiška nusikaltimų diskurse: įvardijimo aspektas
Santraukos peržiūros 45 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 59
1-22
PDF
Audrius Valotka
Kas tu esi, aliuzija?
Santraukos peržiūros 60 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 72
1-16
PDF
Diego Ardoino
Vadinamojo Bavarų geografo Prissani ir prūsai
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43
1-21
PDF
Erika Jasionytė-Mikučionienė | Jolanta Šinkūnienė
Beasmenis būtinybės veiksmažodis REIK(Ė)TI: modalinių reikšmių susidarymas
Santraukos peržiūros 45 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 45
1-27
PDF