Tarmiškumo tvarumas Lietuvos regionuose: EMIC naratyvo kūrėjo perspektyva
Straipsniai
Daiva Aliūkaitė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/LK.2020.22435
PDF

Reikšminiai žodžiai

tarmiškumo tvarumas
emic naratyvas
paprastasis kalbos bendruomenės narys
perceptyvioji dialektologija

Kaip cituoti

Aliūkaitė D. (2020) „Tarmiškumo tvarumas Lietuvos regionuose: EMIC naratyvo kūrėjo perspektyva“, Lietuvių kalba, (15), p. 1-20. doi: 10.15388/LK.2020.22435.

Santrauka

Straipsnyje, remiantis projekto „Regioninių variantų ir tariamosios bendrinės kalbos (kvazistandarto) sklaida XXI amžiaus pradžioje: percepcinis tyrimas“ duomenimis, svarstomas tarmiškumo tvarumo, t. y. tarmiškumo sąlygų, tarminių kodų potencialo, Lietuvos regionuose klausimas. Tiriama, ar ir kaip paprastojo kalbos bendruomenės nario naratyvas leidžia į regioninį variantiškumą pasižiūrėti per tarmiškumo (ne)tvarumo matmenį.  Straipsnyje plėtojamo analitinio diskurso pagrindas – 910-ies jaunuolių iš 21 regioninio punkto, etic naratyvuose įvertinto kaip pakliūvančio į susiformavusio (ar besiformuojančio) tradicinės tarmės pagrindu varianto zoną, kalbinių nuostatų, užfiksuotų taikant perceptyviosios dialektologijos instrumentus, duomenys. Straipsnyje analizuojant kalbinės savistabos, tarmiškumo mikroaplinkoje ir makroaplinkoje pripažinimo duomenis, taip pat apriorinius tarmiškumo vaizdinius, formuluojamos apibendrinamosios įžvalgos dėl tvaraus, sąlygiškai tvaraus ir netvaraus tarmiškumo arealų. 

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.