Apokrifinės literatūros aprėptis: diskusija dėl istorinių atribojimų ir žanro savitumo
Straipsniai
Vytautas Ališauskas
Publikuota 2017-02-20
https://doi.org/10.15388/Litera.2016.3.10423
PDF

Reikšminiai žodžiai

apokrifai
literatūrinis žanras
Naujasis Testamentas
krikščionybė
ortodoksija

Kaip cituoti

Ališauskas V. (2017) „Apokrifinės literatūros aprėptis: diskusija dėl istorinių atribojimų ir žanro savitumo“, Literatūra, 58(3), p. 32-42. doi: 10.15388/Litera.2016.3.10423.

Santrauka

Straipsnyje aptariama XX a. antros pusės ir XIX a. pradžios diskusija dėl kriterijų, kuriais remiantis ankstyvosios krikščionybės veikalai gali būti priskiriami apokrifams. Diskusijai tinkamai suprasti ir kritiškai įvertinti turi būti atsižvelgiama į senąją, ankstyvojoje krikščionybėje susidariusią sampratą ir vėlesnę, po Apšvietos įsitvirtinusią tradiciją. Apokrifus siūloma identifikuoti, atsižvelgiant į jų santykį su poapaštaline bei vėlesne ortodoksija ir įvertinant jų turinio bei žanro sąsają su ankstyviausiu krikščionybės istorijos laikotarpiu arba jos priešistore.
 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.