Subjektyvumo projektai Paulio Celano eilėraščiuose
Straipsniai
Inga Bartkuvienė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2010.4.7696
PDF

Kaip cituoti

Bartkuvienė I. (2010) „Subjektyvumo projektai Paulio Celano eilėraščiuose“, Literatūra, 52(4), p. 29-45. doi: 10.15388/Litera.2010.4.7696.

Santrauka

Straipsnyje aptariami subjektyvumo projektai Paulio Celano eilėraščiuose Heimkehr (Grįžimas namo) irStimmen (Balsai) iš rinkinio Sprachgitter (Kalbos grotos)Remiantis modernizmo ir postmodernizmo teorijose plėtotomis subjekto koncepcijomis, su­bjektas suprantamas ne kaip įvykusi tapatybė, o kaip viena iš galimų perspektyvų ir kaip determinuotas kalbos. Teigiama, kad kiekviename eilėraštyje su­bjektas steigiasi iš naujo, yra vis kitoks, reikalaujan­tis iš skaitytojo nuolatinės savo žvilgsnio peržiūros. Eilėraščius leidžia gretinti balso, nebylumo, atmin­ties, rašto refleksijose aptinkami subjekto ir kalbos sanklotos ir atskirties atvejai. Tekstus sieja impli­kuojamos tapatybės ir skirtumo, savasties ir kitybės problemos. Eilėraštyje Heimkehr atsiveria subjekto esaties–nesaties paradigma, kurioje artikuliuotas, ta­čiau nebylumu ir marumu paženklintas „aš“ gali būti perskaitytas kaip sau kitas. Eilėraštyje Stimmenbal­sų figūromis kuriama nesubstancialaus, spektriško, figūratyvaus subjektyvumo suvokimo galimybė.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.