Wartości Polaków litewskich w tekstach poetyckich Gabriela Jana Mincewicza
Straipsniai
Irena Fedorowicz
Vilniaus universitetas
Kinga Geben
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-12-04
https://doi.org/10.15388/VLLP.2020.9
PDF

Reikšminiai žodžiai

Gabriel Jan Mincewicz
poetry
core values
Vilnius region Gabriel Jan Mincewicz
teksty poetyckie
wartości rdzenne
Wileńszczyzna

Kaip cituoti

Fedorowicz, I. and Geben, K. (trans.) (2020) “Wartości Polaków litewskich w tekstach poetyckich Gabriela Jana Mincewicza ”, Vilnius University Open Series, (1), pp. 189–208. doi:10.15388/VLLP.2020.9.

Santrauka

Celem artykułu jest opis pojęć uznanych za wartości rdzenne Polaków litewskich, uobecnione w tekstach poetyckich Gabriela Jana Mincewicza (1938–2016), znanego w Wilnie i na Wileńszczyźnie muzyka, pedagoga, doktora nauk humanistycznych w dziedzinie teologii, posła na Sejm Republiki Litewskiej i działacza kulturalno-oświatowego. Zasługi G. J. Mincewicza dla kultury polskiej na Litwie zostały dostrzeżone jeszcze w latach 80. XX wieku (przez prof. Wojciecha J. Podgórskiego został nazwany „lirnikiem wileńskim”). Obiektem badań są wybrane teksty poetyckie G. J. Mincewicza; większość z nich weszła do repertuaru kierowanego przez niego i utworzonego w 1981 roku Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni Tańca „Wileńszczyzna”. Niektóre utwory tego poety i kompozytora znalazły się w zbiorku Pieśni Wileńszczyzny (Olsztyn, wyd. 1. – 1992, wyd. 2. – 2007), inne pozostają w archiwum prywatnym. Wartości (Wileńszczyzna, Wilno, Polska, wiara katolicka), których indywidualna wizja znalazła swój wyraz w twórczości Mincewicza, są uznawane przez całą grupę społeczną. Charakterystyczną cechą wyróżnionych wartości jest oparcie ich na archetypie matki, ojca, domu i ojczyzny–ojcowizny.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>