PADALYTAS BALSAVIMAS 1996–2016 METŲ SEIMO RINKIMUOSE: MASTAS IR POBŪDIS
Straipsniai
Vaidas Morkevičius
Publikuota 2017-12-28
https://doi.org/10.15388/Polit.2017.4.11160
PDF

Kaip cituoti

Morkevičius V. (2017). PADALYTAS BALSAVIMAS 1996–2016 METŲ SEIMO RINKIMUOSE: MASTAS IR POBŪDIS. Politologija, 88(4), 105-141. https://doi.org/10.15388/Polit.2017.4.11160

Santrauka

Šiame straipsnyje nagrinėjamas padalyto balsavimo (angl. split-ticket voting) reiškinys Lietuvos Seimo rinkimuose. Lietuvoje įtvirtinta mišri paraleli nacionalinio parlamento rinkimų sistema yra gana palanki institucinė struktūra padalyto balsavimo raiškai, kai daugiamandatėje apygardoje tas pats rinkėjas balsuoja už vienos partijos sąrašą, o vienmandatėje – už kitos partijos iškeltą kandidatą. Padalyto balsavimo raiškai ir pobūdžiui fiksuoti pa­sitelkiami 2012 ir 2016 m. apklausų po rinkimų duomenys bei 1996–2016 m. Seimo rinkimų rezultatai, agreguoti apygardų lygiu. Agreguotiems duome­nims analizuoti pritaikytas Søreno R. Thomseno (1987) pasiūlytas aplinkinės inferencijos (angl. ecological inference) įvertinys, kuris leidžia suskaičiuo­ti R × C tipo lentelių vidinių langelių reikšmes turint informaciją tik apie sumines kraštines reikšmes (angl. marginal distributions). Gauti rezultatai rodo, kad padalyto balsavimo mastas Lietuvoje yra santykinai didelis, tačiau jį struktūruoja 2004 m. išryškėjusi gana stabili partijų konkurencinė erdvė.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.