ELITŲ EUROPA: ES VALSTYBIŲ NARIŲ POLITINIO IR EKONOMINIO ELITO EUROPIETIŠKUMO MASTAI
Straipsniai
Irmina Matonytė
Vaidas Morkevičius
Heinrich Best
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2009.2.8408
PDF

Kaip cituoti

Matonytė I., Morkevičius V., & Best H. (2015). ELITŲ EUROPA: ES VALSTYBIŲ NARIŲ POLITINIO IR EKONOMINIO ELITO EUROPIETIŠKUMO MASTAI. Politologija, 54(2), 3-32. https://doi.org/10.15388/Polit.2009.2.8408

Santrauka

Šiame straipsnyje, pagrįstame prielaida, kad Europos vienijimosi iniciatyva tebepriklauso nacionaliniams Europos Sąjungos šalių elitams, siekiama išsiaiškinti, kokiais pagrindais ir kokiu mastu randasi ir skleidžiasi šių elitų europietiškumas, apibrėžiamas trimis lygmenimis: emociniu, kognityviniu vertinamuoju ir projekciniu. Autoriai pateikia penkias hipotezes, kuriose projektuojami elitų europietiškumo ir ideologinių orientacijų, biografinės patirties, kultūrinio ir socialinio kapitalo bei tarpusavio įtakos kontekstų ryšiai. Hipotezėms tikrinti naudojamasi paneuropinės elitų apklausos, 2007 metais vykusios 17 ES šalių, duomenimis. Daugiausia pagrindo pasirodo turinti prielaida dėl elitų europietiškumo ir elitų tarpusavio įtakos kontekstų sąryšių. Iš dalies pagrįsti yra ir hipotetiniai ryšiai tarp elitų europietiškumo ir jų ideologijų bei kultūrinio ir socialinio kapitalo.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.