POSTKOMUNIZMAS KAIP IDEOLOGINĖ KONSTRUKCIJA
Straipsniai
VAIDOTAS VALANTIEJUS
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2012.1.1529
PDF

Kaip cituoti

VALANTIEJUS V. (2012). POSTKOMUNIZMAS KAIP IDEOLOGINĖ KONSTRUKCIJA. Politologija, 65(1), 3-28. https://doi.org/10.15388/Polit.2012.1.1529

Santrauka

Straipsnio tikslas – apibrėžti postkomunizmo politinės filosofijos analizės prielaidas naujai artikuliuojant postkomunizmo, ideologijos, postideologijos ir diskurso sampratas. Postkomunizmas yra tęstinė hibridinė būklė, kuri atsiranda sąveikaujant dekolonizacijos, modernizacijos, postmodernizacijos, globalizacijos procesams. Postkomunizmo kaip būklės apibrėžimas reikalauja nagrinėti šį reiškinį kompleksiškai, įtraukiant į analizę prieštaringų ideologinių diskursų reprezentacijas, atsižvelgiant į postkomunizmo demokratijos problemas, atsirandančias posttotalitarizmo laikotarpiu. Straipsnyje, remiantis postideologijos tezės kritika, teigiama, kad santykio tarp postkomunizmo ir ideologinių diskursų bei santykio tarp postkomunizmo ir postkolonializmo problemų artikuliavimas padeda geriau suprasti postkomunizmo fenomeną.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.