DEBATAI DĖL „GALIOS“ SOCIALINĖJE IR POLITINĖJE TEORIJOJE
-
Vytautas Isoda
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2014.3.3873
PDF

Kaip cituoti

Isoda V. (2014). DEBATAI DĖL „GALIOS“ SOCIALINĖJE IR POLITINĖJE TEORIJOJE. Politologija, 75(3), 86-108. https://doi.org/10.15388/Polit.2014.3.3873

Santrauka

Galios sąvoka yra viena iš pagrindinių, tačiau taip pat ir viena iš la­biausiai ginčijamų sąvokų politikos moksle bei gimininguose socialiniuo­se moksluose. Straipsnyje apžvelgiami teoriniai debatai dėl galios sąvokos reikšmės tarp sociologų ir politologų, prasidėję XX amžiaus septintajame dešimtmetyje – vadinamieji „galios veidų debatai“ – bei galios santykis su giminingomis autoriteto (teisėtos valdžios) ir prievartos sąvokomis. Straips­nio tikslas yra sudaryti „tarpparadigminę“ sąvokos taksonomiją ir išskirti konceptualias „galios“ ribas. „Galios“ sąvokos riboženkliais pasirenkamos būtent „autoriteto“ ir „prievartos“ sąvokos, pirmąją iš jų tapatinant su galios maksimumu, o antrąją – su visišku galios eliminavimu, kai ją pakeičia fizi­nė kontrolė. Tai nėra vienintelė politologiniame diskurse aptinkama galios samprata, nes kai kurie politikos mokslų atstovai, ypač tarptautinių santykių tyrinėtojai, galią tapatina būtent su fizine jėga. Vis dėlto dauguma sociologų ir politikos teoretikų palaiko poziciją (jai atstovaujama ir straipsnyje), jog galia baigiasi ten, kur prasideda prievarta.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.