T. 75 Nr. 3 (2014): Politologija

T. 75 Nr. 3 (2014)

Politologija
Publikuota 2014-01-01

-

Rosita Garškaitė (Autorius)
EUROPOS VIENYBĖ OSKARO MILAŠIAUS SUPRATIMU – POETO POLITINĖS ĮŽVALGOS
Santraukos peržiūros 383
28-57
PDF
Vytautas Isoda (Autorius)
DEBATAI DĖL „GALIOS“ SOCIALINĖJE IR POLITINĖJE TEORIJOJE
Santraukos peržiūros 715
86-108
PDF
Romualdas Bakutis (Autorius)
GYVENIMO PRASMĖS KLAUSIMAS MODERNIOJE POLITIKOS SAMPRATOJE
Santraukos peržiūros 760
109-138
PDF
Vytautas Kuokštis (Autorius)
BENDROJI POKOMUNISTINĖS TRANSFORMACIJOS TEORIJA
Santraukos peržiūros 220
139-144
PDF
Simona Merkinaitė (Autorius)
RELIGIJA BE DIEVO?
Santraukos peržiūros 254
145-151
PDF
Andrius Martinkus (Autorius)
LIETUVIŲ AUTORIAUS KNYGA APIE POSTKOMUNISTINĖS EUROPOS TRANSFORMACIJAS
Santraukos peržiūros 189
152-162
PDF
Giedrius Viliūnas (Autorius)
REFORMA IŠ ARTI IR IŠ TOLI
Santraukos peržiūros 268
163-173
PDF
Politologija 2014 3 (75) tomas (Autorius)
SANTRAUKOS
Santraukos peržiūros 133
Politologija 2014 3 (75) tomas (Autorius)
INFORMACIJA AUTORIAMS
Santraukos peržiūros 122