REGIONINIO IR STRATEGINIO BENDRADARBIAVIMO APRAIŠKOS LENKIJOS PARLAMENTINIŲ PARTIJŲ POLITINĖSE PROGRAMOSE
-
Mindaugas Norkevičius
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2014.3.3874
PDF

Kaip cituoti

Norkevičius M. (2014). REGIONINIO IR STRATEGINIO BENDRADARBIAVIMO APRAIŠKOS LENKIJOS PARLAMENTINIŲ PARTIJŲ POLITINĖSE PROGRAMOSE. Politologija, 75(3), 58-85. https://doi.org/10.15388/Polit.2014.3.3874

Santrauka

Straipsnyje siekiama išanalizuoti Lenkijos parlamentinių politinių par­tijų programas, kuriose išskiriamas užsienio politikos vektorius regioninio bendradarbiavimo kontekste. Pagrindinis dėmesys analizėje skiriamas po­litinėms partijoms ir jas vienijančiai ideologijai analizuoti, apibrėžiant šių subjektų vaidmenį bendrame Lenkijos užsienio politikos formavimo proce­se. Tekste pateikiamos prioritetinės užsienio politikos sritys, kurias išskiria parlamentinės Lenkijos partijos. Analizė atliekama nagrinėjant 2011 metais suformuluotas parlamentinių politinių partijų – Piliečių platformos, Teisės ir teisingumo, Demokratinės kairės aljanso, Lenkijos valstiečių sąjungos – programas. Straipsnyje nėra analizuojamas Palikotos judėjimo (lenk. Ruch Palikota, RP) atvejis, nes šios partijos programoje nėra išskiriamas užsienio politikos vektorius. Tekste siekiama išanalizuoti pagrindinius Lenkijos užsie­nio politikos prioritetus, jų vietą formuojant ir vykdant politiką, ir daugiausia dėmesio skiriama šių prioritetų apraiškoms parlamentinių politinių partijų programose. Analizuojant Lenkijos regioninio ir strateginio bendradarbia­vimo sritis, pateikiamas partijų programose išskiriamas bendradarbiavimas Europos Sąjungos regione, transatlantiniai ryšiai su JAV ir NATO bei san­tykiai su gretimomis valstybėmis. Straipsnyje siekiama įvertinti, ar politinių partijų programose iškelti užsienio politikos vektoriai atspindi oficialią vals­tybės užsienio politikos koncepciją.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.