EUROPOS VIENYBĖ OSKARO MILAŠIAUS SUPRATIMU – POETO POLITINĖS ĮŽVALGOS
-
Rosita Garškaitė
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2014.3.3875
PDF

Kaip cituoti

Garškaitė R. (2014). EUROPOS VIENYBĖ OSKARO MILAŠIAUS SUPRATIMU – POETO POLITINĖS ĮŽVALGOS. Politologija, 75(3), 28-57. https://doi.org/10.15388/Polit.2014.3.3875

Santrauka

Straipsnyje poeto, mistiko, diplomato Oskaro Milašiaus (1877–1939) palikimas nagrinėjamas iš politinių idėjų perspektyvos. Keliamas klausimas, kaip autorius supranta Europos vienybę, siekiama vienijimosi prielaidas iš­vesti iš publicistinių raštų politinėmis temomis bei metafizinių poemų „Ars Magna“ ir „Slėpiniai“. Milašiaus įžvalgos galimo Europos šalių susivieniji­mo klausimu analizuojamos to meto idėjiniame lauke, pabrėžiant bendrumus ir išryškinant Milašiaus savitumą. Svarstoma, ar ir kokiu laipsniu poeto, ra­šiusio apie Jungtines Europos Valstijas, idėjos galėtų būti priskiriamos kuriai nors tarpukariu egzistavusiai federalistų stovyklai – liberalams paneuropis­tams ar katalikams. Milašiaus Europos vienybės samprata analizuojama tri­mis aspektais – tikslo, būdo ir pagrindo. Daroma išvada, jog Milašius kriti­kuoja faktinę Europos būklę po Pirmojo pasaulinio karo ir kaip alternatyvą siūlo vienybę ir dvasiniu, ir politiniu požiūriu. Teigiama, kad poetas siekia atsakyti į savo epochos klausimus savitu būdu, pasitelkdamas ne tik geopoli­tinius, bet ir mitologinius bei mesianistinius argumentus.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.