POLITINIO MĄSTYMO TRADICIJŲ BEIEŠKANT: APŠVIETOS POLITINĖS MINTIES TYRIMAI LIETUVOJE
-
Vilius Mačkinis
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2014.3.3876
PDF

Kaip cituoti

Mačkinis V. (2014). POLITINIO MĄSTYMO TRADICIJŲ BEIEŠKANT: APŠVIETOS POLITINĖS MINTIES TYRIMAI LIETUVOJE. Politologija, 75(3), 3-27. https://doi.org/10.15388/Polit.2014.3.3876

Santrauka

Straipsnyje apžvelgiami Apšvietos epochos tyrimai Lietuvoje, ban­dant perteikti pagrindinius Lietuvos tyrėjų atradimus, keliamus klausimus ir idėjas, besisiejančias su politiniu to laikotarpio mąstymu. Pirmiausia, ana­lizuojant XVIII amžiaus Lietuvą, aptariama bendroji Lietuvos istoriografi­ja ir istorinių tyrimų iššūkiai. Antra, pristatomas Vilniaus universiteto, kaip regioninio to meto Apšvietos centro, vaidmuo. Galiausiai pereinama prie konkrečių istorijos, literatūros istorijos ir filosofinės minties tyrimų. Šioje apžvalginio pobūdžio analizėje daugiausia dėmesio skiriama tyrėjų mono­grafijoms ir pačioms tyrimų kryptims, bandant sutraukti atskirų tyrimų indėlį į vientisos lietuviškosios politinės minties tradiciją, kurioje XVIII amžiaus politinis mąstymas dar tik ieško savosios vietos ir reikšmės.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.